تماس بگیرید

ولتاژ (V): 5
غلظت قابل تشخیص (ppm): 5 – 500
مقاومت هیتر (Ω): 31
حساسیت زیاد: آمونیاک
تشخیص گاز: بخار
ارتفاع با پایه(mm): 23
قطر (mm): 19
تعداد پایه: 6

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “سنسور گاز MQ-2”