تماس بگیرید

ولتاژ (V): 5
مقاومت هیتر (Ω): 33
حساسیت زیاد: گاز مایع، ایزوبوتان، پروپان، الکل و دود با حساسیت کمتر
ارتفاع با پایه(mm): 21
ارتفاع بدون پایه(mm): 14.5
قطر (mm): 19
تعداد پایه: 6

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “سنسور گاز MQ-6”