برد توسعه NodeMCU دارای هسته وایفای ESP8266 و مبدل CH340G

تماس بگیرید

توضیحات محصول

Introduction

the following are the benefits for 2.4G wifi Development Board which is based on ESP12E and CH340G:
modern highlevel mature LUA on technology. it is an integrated unit with all the resources available on board. it is super simple to supplement your existing Ar duino projects or any development board that has I / O pins available.
modern Internet development tools such as Node. js can enjoy the NodeMCU with the builtin API to put your idea on the fast track immediately.
it is built on the maturity ESP8266 technologies to leverage the abundant resources available on the web.
it has ESP12E based on WiFi integrated edge series to provide a GPIO, PWM, ADC, I2C and 1WIRE resources at your fingertips. please refer to the details list for ESP12E.
It has builtin USBTTL series with super reliable industrial strength CH340G for better stability on all supported platforms.

Specification

Communication voltage: 3.3 V
antenne Type: Integrated PCB antenna is available.
wireless Network mode: station / softAP / SoftAP + station.
without criteria: 802.11 b / g / n
WIFI @ 2.4 GHz, support for WPA / WPA2 security mode.

Applications

Smart Car
home automation
sensor networks
industrial wireless control

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “برد توسعه NodeMCU دارای هسته وایفای ESP8266 و مبدل CH340G”