ماژول روتاری انکودر

تماس بگیرید

انکودر ها در سیستم های اتوماسیون و کنترل برای اندازه گیری سرعت ، اندازه گیری و کنترل موقعیت و جهت چرخش شفت مورد استفاده قرار می گیرند.

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “ماژول روتاری انکودر”