ماژول سنسور گاز مونوکسید کربن MQ-9

تماس بگیرید

توضیحات محصول

سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند.داین سنسورها نسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند. سنسور گاز MQ-9 دارای حساسیت بالا نسبت به کربن مونواکسید، متان و LPG است. این سنسور می تواند یرای تشخیص گازهای شامل CO و گازهای قابل احتراق بکار رود. جنس مواد حساس سنسور گاز SnO2 ، MQ-9 است که رسانایی پایینی در هوای پاک دارد.عملکرد تشخیص این سنسور از طریق بالا و پایین رفتن دما است و گاز CO را وقتی که دما پایین می آید شناسایی می کند. رسانایی سنسور با افزایش غلظت گاز زیاد می شود. هنگامی که دما افزایش می یابد این سنسور گاز متان و پروپان و دیگر گازهای قابل اشتعال را تشخیص می دهد.و گازهای دیگر جذب شده در دمای کم را رها می کند.

مشخصات

  • تغذیه 5V
  • رابط آنالوگ
  • طول عمر زیاد
  • حساسیت بالا نسبت گازهای قابل احتراق ، کربن مونواکسید ،متان و پروپان
  • سازگاری با آردوینو

هنوز رتبه دهی نشده است

اولین کسی باشید که به بررسی “ماژول سنسور گاز مونوکسید کربن MQ-9”